Cây Sang

Tên thường gọi: Cây Sang

Tên khoa học: Sterculia lanceolata.

Sang à một loài cây khá lạ thường mọc ở vùng rừng núi, đặc biệt là các sườn đồi vùng trung du. Cây có lá to xanh quanh năm, Cây Sang không phải là cây rụng lá.