CÂY LAN BẠCH CHỈ

Cây lan bạch chỉ một trong những cây cảnh phong thủy – thường được trồng trang trí làm cây cảnh để bàn đẹp -Với màu sắc viền trắng – Lan bạch chỉ được xếp vào Hành Kim